Du kan trykke på CTRL + eller CTRL – for å gjøre all tekst større eller mindre.