?
    1. Enkeltord med O for Å
    2. Korte setninger med O for Å
    3. Vanskeligere setninger med O for Å