?
    1. Enkeltord
    2. Setninger med lydrette ord og dobbel konsonant
    3. Setninger med dobbel konsonant