Leseord med bokstavene SILOREMAVT

1 2 3

 
Gjentakende korte, lydrette ord

1 2 3 4 5

 
Varierte korte, lydrette ord

1 2 3 4 5

 
Lydrette ord med doble konsonanter

1 2 3 4 5

 
Doble konsonanter og høyfrekvente ord (jeg, og, er, det, som)

1 2 3 4 5

 
Doble konsonanter og høyfrekvente ord (jeg, og, er, det, som, for, med, de, om, seg)

1 2 3 4 5

 
Ord med O-for-Å (sokk, klokke).

1 2 3 4