Skriv en fortelling med minst 3 av ordene:

2

3 4