Stokkand

Stokkand er en vanlig and som finnes over hele landet. Hunnen og hannen er ganske ulike: hunnen er brun og litt blå på vingen. Hannen er grønn, hvit, blå, grå og brun.

Stokkand er vanlig der det er ferskvann. Den liker seg også i parker der den kan få mat av mennesker. Stokkand er i Norge hele året. Her er flere bilder av stokkand:


Spørsmål:?
  1. Hvilke farger har stokkand?
  2. Trives stokkand best ved ferskvann eller saltvann?
  3. Er stokkand en trekkfugl?