Skjære

Skjære er en vanlig fugl i Norge hele året. Den er svart og hvit og har en lang stjert. Vingene og stjerten glinser grønt. Den spiser småkryp som snegler, mark og insekter. Den kan også spise fugler og mus.

Skjæra bygger reir av kvister. Reiret har tak. Den legger fem til åtte egg. Skjæra liker blanke ting.

Spørsmål:?
  1. Hvilke farger har skjæra?
  2. Si tre ting skjæra spiser.
  3. Er skjæra en trekkfugl?