Pilfink

Pilfink er en grå og brun fugl som lever i Norge hele året. Pilfinken og gråspurven er ganske like, men pilfink er brun på hodet og har svarte og hvite flekker på kinnene. Den spiser mest frø og insekter om sommeren. Om vinteren spiser den frø fra fuglebrettet.

Pilfinken legger reiret sitt under takstein eller i hule trær. Noen ganger lever den også i fuglekasser. Den legger fire til seks egg i mai og i juni.

Spørsmål:?
  1. Hvilken fugl ligner pilfinken på?
  2. Hva spiser pilfinken på vinteren?
  3. Når legger pilfinken egg?