Kråke

Kråke er en vanlig norsk fugl. Den er lett å kjenne igjen på den grå fargen. Hodet, halsen, vingene og stjerten er svart. Det er også lett å høre kråka: den lager en kra-kra-lyd som er lett å kjenne igjen. Kråka finnes de fleste steder i hele Norge, hele året.

Kråka er altetende. Den kan spise insekter, korn og bær, men spiser også egg, fugleunger, og til og med søppel. Kråka bygger ofte reir i høye trær, og noen ganger bruker den samme reir flere år på rad. Kråker kan ha samme kjæreste i over tyve år.

Spørsmål:?
  1. Er kråka en trekkfugl?
  2. Hva er tre ting kråka spiser?
  3. Hva slags lyd lager kråka?
* Søk på internett:
  • Når legger kråka egg?