Kjøttmeis

Kjøttmeisen er en vanlig fugl i Norge. Den har gult bryst med en svart stripe midt på, og den er svart og hvit på hodet. Kjøttmeisen er ganske lik blåmeisen. Den er i Norge hele året. På sommeren spiser kjøttmeisen insekter. På vinteren er den glad i frø.

Kjøttmeisen legger vanligvis 6-12 egg. Barna flyr ut av redet etter omtrent to-tre uker. Den liker å bo i hule trær og i fuglekasser.

Spørsmål:?
  1. Er kjøttmeis en trekkfugl?
  2. Hvor mange egg får kjøttmeisen?
  3. Bor kjøttmeis i fuglekasse?
* Søk på internett:
  • Når legger kjøttmeisen egg?