Grønnfink

Grønnfink er en vanlig fugl i Norge. Den er gul og grønn og har en gul stripe på vingen. Grønnfinken er vanlig å se på fuglebrettet. Noen grønnfinker er i Norge hele året, og noen er trekkfugler. Den spiser mest frø og skudd og blomster. Om vinteren er den glad i solsikkefrø.

Grønnfinker lever i store flokker. De bygger reir i tette busker, for eksempel einer eller gran eller i hekker. De legger fire til seks egg.

Denne teksten er skrevet sammen med 1. og 2. trinn, Rosten skole.

Spørsmål:?
  1. Hva spiser grønnfinken om vinteren?
  2. Er grønnfink en trekkfugl?
  3. Hvor bygger grønnfinken reir?
* Søk på internett:
  • Hvor kan grønnfinken leve på vinteren?