Gransanger

Gransanger er en trekkfugl. Den er brun-grønn på ryggen og litt lysere på magen. Gransanger er veldig lik løvsanger. Den er lett å kjenne igjen på lyden den lager: tjiff-tjaff-tjiff-tjaff.

Gransangeren spiser edderkopper og insekter. Om høsten spiser den også bær. Gransangeren legger 4 til 7 egg. Om vinteren trekker gransangeren ned til Middelhavet og Nord-Afrika.

Spørsmål:?
  1. Er gransanger en trekkfugl?
  2. Hva spiser gransangeren?
  3. Hvor mange egg legger gransanger?