Granmeis

Granmeisen er en liten fugl med grå fjær. På halsen er den hvit med en svart flekk og på hodet er den helt svart. Den lever i hele Norge og er her også på vinteren. På sommeren og høsten samler den insekter, frø og bær som den kan spise på vinteren.

Granmeisen legger sju til ni egg i mai måned. Den liker å hakke ut reiret sitt i stubber, men kan også bo i fuglekasse. Granmeisen er ganske lik en fugl som heter løvmeis.

Spørsmål:?
  1. Hvor i Norge lever granmeisen?
  2. Hva spiser granmeisen?
  3. Bor granmeis i fuglekasse?
* Søk på internett:
  • Søk etter bilder av granmeis og løvmeis. Hva er likt?