Gjøk

Gjøk er en trekkfugl. Den er i Norge på sommeren: i mai, juni, juli og august. Den er lett å kjenne igjen på ko-ko-lyden den lager.

Gjøken lager ikke eget rede, men legger eggene sine i andre fugler sitt reir. Om vinteren flyr gjøken til Afrika.

Spørsmål:?
  1. Når er gjøken i Norge?
  2. Hva slags lyd lager gjøken?
  3. Lager gjøken eget reir?
Video