Flaggspett

Flaggspett er en svart og hvit hakkespett. Den har hvite flekker på vingene og rød stjert. Den er vanligvis i Norge hele året. Flaggspett spiser mest frø og kongler, men den kan også spise insekter, egg og fugleunger.

Flaggspett hakker ut hull i trær der de legger eggene sine. De legger fem til sju egg. Flaggspett kan av og til hakke i telefonstolper og hus.

Spørsmål:?
  1. Hvilke farger har flaggspetten?
  2. Si to ting flaggspetten spiser.
  3. Hvor legger flaggspetten eggene sine?
* Søk på internett:
  • Er flaggspetten på bildet en hann eller en hunn?