Dompap

Dompapen har en svart hette på hodet og ryggen er grå. Hannen er lett å kjenne igjen på det røde brystet. Hunnen har brunt bryst. Dompapen er i Norge hele året. Den spiser frø, skudd, knopper og bær.

Dompapen forbindes ofte med vinter og jul. Den er vanlig å se på fuglebrettet og i julenek. Den liker å bygge reir i tette graner. De legger mellom seks og åtte egg.

Spørsmål:?
  1. Hvor liker dompap å bygge reir?
  2. Vet du to ting dompap spiser?
  3. Er dompap en trekkfugl?
* Søk på internett:
  • Kan du finne et bilde av en dompapp-hunn?