Blåmeis

Blåmeisen er ganske vanlig i hager og parker. Den er i Norge hele året. Blåmeis ligner på kjøttmeisen, men den har blå hette på hodet og en svart stripe ved øyet. På sommeren spiser blåmeisen insekter. På vinteren er den glad i frø.

Blåmeisen er en nysgjerrig fugl. Den legger 7-14 egg. Barna flyr ut av redet etter omtrent to uker. Den liker å bo i hule trær og i fuglekasser.

Spørsmål:?
  1. Er blåmeis en trekkfugl?
  2. Hvor mange egg får blåmeisen?
  3. Bor blåmeis i fuglekasse?
* Søk på internett:
  • Hvilken farge har eggene til blåmeisen?