Spettmeis

Spettmeisen er blågrå på ryggen og rosa i brystet. Svart stripe gjennom øyet. Bygger reir i hule trestammer eller fuglekasser. Seks-åtte egg. Korte føtter og lange klør. Det er derfor den klarer å gå nedover trestammen med hodet først. Den eneste fuglen i Norge som kan klatre på stammed med hodet nedover.

Svartrost

Svart, guloransje nebb. Guloransje ring rundt øyet. Legger helst reiret i lave busker eller tette graner. Tre-fem egg. Spiser meitemark, insekter, småkryp, frukt og bær. Overvintrer av og til i Norge, men noen flyr også til varmere land.

Løvsanger

Trekkfugl. Norges vanligste fugl.

Dompapp

Trekkfugl. Norges vanligste fugl.

Rødstrupe

Trekkfugl

Gransanger

Trekkfugl

Gråtrost

Trekkfugl

Svarttrost

Trekkfugl

Måltrost

Trekkfugl

Rødvingetrost

Trekkfugl

Linerle

Trekkfugl?

? Spørsmål:
  1. Spørsmål?
  2. Spørsmål?
  3. Spørsmål?
* Gruble:
  1. Hvorfor kalles den rødvinge?
  2. Hvilke farger har den?
  3. Hvordan har den fått navnet sitt?
Søk på internett:
  1. Hvor mange egg legger fuglen?
  2. Er fuglen en trekkfugl?

Copyright