Dagens tall

Trykk på CTRL + eller – for å gjøre teksten større eller mindre.
Si et tall som er mindre
Si et tall som er større
Hva er tallet ?
Hva er tallet ?
Lag et regnestykke som blir tallet
Er det et partall eller et oddetall?
Tell 10 oppover
Tell 10 nedover
Lag tallet med mynter
Hvor mange tiere er det i tallet?
Hvor mange enere er det i tallet?
Legg til en tier
Trekk fra en tier
Hva er det dobbelte?
Hva er halvparten?
Rund av til nærmeste tier
Hva er tallet på utvidet form?
Hva er tallet på engelsk?