Du kan trykke på CTRL + eller CTRL – for å gjøre teksten større eller mindre.

 

Si et tall som er mindre.

Skjul / vis 

Si et tall som er større.

Skjul / vis 

Hva er tallet + 3?

Skjul / vis 

Hva er tallet – 2?

Skjul / vis 

Lag et regnestykke som blir tallet.

Skjul / vis 

Hva er det dobbelte?

Skjul / vis 

Hva er halvparten?

Skjul / vis 

Hvilke mynter trenger du for å lage tallet?

Skjul / vis 

Er det et partall eller oddetall?

Skjul / vis 

Hvor mange tiere er det i tallet?

Skjul / vis 

Hvor mange enere er det i tallet?

Skjul / vis 

Hva blir tallet hvis du legger på en tier?

Skjul / vis 

Hva blir tallet hvis du trekker fra en tier?

Skjul / vis 

Rundt av til nærmeste tier?

Skjul / vis 

Hva er tallet på utvidet form?

Skjul / vis 

Hva er tallet på engelsk?

Skjul / vis