Dagens ord

Trykk på CTRL + eller – for å gjøre teksten større eller mindre.

Hvor mange bokstaver?
Hvor mange stavelser?
Hvor mange vokaler?
Hvor mange konsonanter?
Er det noen rare lyder i ordet?
Er det et verb eller et substantiv?
Lag en setning med ordet
Er det noen ord som rimer?
Hva er ordet på engelsk?