Du kan trykke på CTRL + eller CTRL – for å gjøre teksten større eller mindre.

 

Hvor mange bokstaver?

Skjul / vis 

Hvor mange stavelser?

Skjul / vis 

Hvor mange vokaler?

Skjul / vis 

Hvor mange konsonanter?

Skjul / vis 

Er det noen rare lyder?

Skjul / vis 

Er det et verb eller substantiv?

Skjul / vis