Norsk


 Lese
 

1 2 3 4 5 6 7


Matematikk


 Addisjon +
 

1 2 3 4 5


 Subtraksjon
 

1 2 3 4 5 6 7


 Tallvenner
 

1 2 3


 Multiplikasjon *
 

1 2 3


 Divisjon :
 

1 2 3 4


 Digital klokke
 

1 2 3