Lag arbeidsark


Side 1


 Overskrift
 


 Side 1, modul 1: Oppgave
 
Tallinjer Sirkler + – Gjett huset Mønster + –
Nivå 1 7, 9, 11… Nivå 1 5 + 5 Finn setningen Nivå 1 5 + – 5
Nivå 2 8, 11, 14… Nivå 2 9 + 5 Finn huset Nivå 2 15 + – 5
Nivå 3 12, 16, 20… Nivå 3 15 + 5   Nivå 3 55 + – 5
Nivå 4 24, 30, 36… Nivå 4 35 + 5
  Nivå 5 59 + 5
Sudoku Sirkler * : Sorter tallene Mønster * :
Nivå 1 1 – 6 (Under konstruksjon) Nivå 1 0 – 10 Nivå 1
    Nivå 2 10 – 30
 Side 1, modul 2: Regnestykker
 
Addisjon Subtraksjon Multiplikasjon Divisjon
0-5 + 0-5 0-5 0-5 0-5 * 0-5 1-25 : 1-5
0-10 + 0-10 0-10 0-10 0-10 * 0-5 1-50 : 1-5
0-15 + 0-5 0-15 0-5 0-10 * 0-10 1-50 : 1-10
5-15 + 0-15 5-15 0-15 5-10 * 5-10 1-100 : 1-10
10-50 + 0-5 10-50 0-5
10-50 + 0-50 10-50 0-50
 Side 1, modul 3: Regnestykker
 
Addisjon Subtraksjon Multiplikasjon Divisjon
0-5 + 0-5 0-5 0-5 0-5 * 0-5 1-25 : 1-5
0-10 + 0-10 0-10 0-10 0-10 * 0-5 1-50 : 1-5
0-15 + 0-5 0-15 0-5 0-10 * 0-10 1-50 : 1-10
5-15 + 0-15 5-15 0-15 5-10 * 5-10 1-100 : 1-10
10-50 + 0-5 10-50 0-5
10-50 + 0-50 10-50 0-50Side 2


 Side 2, modul 4: Regnestykker
 
Addisjon Subtraksjon Multiplikasjon Divisjon
0-5 + 0-5 0-5 0-5 0-5 * 0-5 1-25 : 1-5
0-10 + 0-10 0-10 0-10 0-10 * 0-5 1-50 : 1-5
0-15 + 0-5 0-15 0-5 0-10 * 0-10 1-50 : 1-10
5-15 + 0-15 5-15 0-15 5-10 * 5-10 1-100 : 1-10
10-50 + 0-5 10-50 0-5
10-50 + 0-50 10-50 0-50
 Side 2, modul 5: Oppgave
 
Tallinje (nivå1) Sirkler (nivå 1) Finn huset Mønster
Sudoku Sirkler * : Sorter tallene Mønster * :
Nivå 1 1 – 6 Nivå 1 1 – 10 (Under konstruksjon) (Under konstruksjon) Nivå 1
 Side 2, modul 6: Regnestykker
 
Addisjon Subtraksjon Multiplikasjon Divisjon
0-5 + 0-5 0-5 0-5 0-5 * 0-5 1-25 : 1-5
0-10 + 0-10 0-10 0-10 0-10 * 0-5 1-50 : 1-5
0-15 + 0-5 0-15 0-5 0-10 * 0-10 1-50 : 1-10
5-15 + 0-15 5-15 0-15 5-10 * 5-10 1-100 : 1-10
10-50 + 0-5 10-50 0-5
10-50 + 0-50 10-50 0-50