Side 1


 Overskrift
 


 Side 1, modul 1: Oppgave
 
Velg én. Trykk på knappene for å åpne og lukke alternativene.

Tallinjer Mønster + & – Likninger + Likninger – Tallvenner
Nivå 1 7, 9, 11… Nivå 1 5 + – 5 Nivå 1 0-5 + 0-5 Nivå 1 0-5 – 0-5 10 5 + _ = 10
Nivå 2 8, 11, 14… Nivå 2 15 + – 5 Nivå 2 0-10 + 0-10 Nivå 2 0-10 – 0-10 20 15 + _ = 20
Nivå 3 12, 16, 20… Nivå 3 55 + – 5 Nivå 3 1-15 + 1-5 Nivå 3 1-15 – 1-5 20 5 + _ = 20
Nivå 4 24, 30, 36…   Nivå 4 5-15 + 5-10 Nivå 4 5-15 – 5-10
    Nivå 5 1-50 + 1-5 Nivå 5 1-50 – 1-5
    Nivå 6 1-50 + 1-50 Nivå 6 1-50 – 1-50
Tallinjer Mønster * & : Likninger * Likninger :
Nivå 1 7, 9, 11… Multi 1 1-5 * 1-5 Nivå 1 0-5 * 0-5 Nivå 1 1-25 : 1-5
Nivå 2 8, 11, 14… Multi 2 1-5 * 1-10 Nivå 2 0-10 * 0-5 Nivå 2 1-50 : 1-5
Nivå 3 12, 16, 20… Multi 3 1-10 * 1-10 Nivå 3 1-10 * 1-10 Nivå 3 1-100 : 1-10
Nivå 4 24, 30, 36… Multi 4 5-10 * 5-10 Nivå 4 5-10 * 5-10
  Divisjon 1 1-25 : 1-5
  Divisjon 2 1-50 : 1-5
  Divisjon 3 1-100 : 1-10
Gjett huset Sorter tallene Sudoku Geometri
Finn setningen Nivå 1 0 – 10 Nivå 1 1 – 6 Tell figurer
Finn huset Nivå 1 10 – 30

 Side 1, modul 2: Regnestykker
 
Velg én oppgavetype.
Addisjon Subtraksjon Multiplikasjon Divisjon
0-5 + 0-5 0-5 0-5 0-5 * 0-5 1-25 : 1-5
0-10 + 0-10 0-10 0-10 0-10 * 0-5 1-50 : 1-5
0-15 + 0-5 0-15 0-5 0-10 * 0-10 1-50 : 1-10
5-15 + 0-15 5-15 0-15 5-10 * 5-10 1-100 : 1-10
10-50 + 0-5 10-50 0-5
10-50 + 0-50 10-50 0-50
 Side 1, modul 3: Regnestykker
 
Velg én oppgavetype.
Addisjon Subtraksjon Multiplikasjon Divisjon
0-5 + 0-5 0-5 0-5 0-5 * 0-5 1-25 : 1-5
0-10 + 0-10 0-10 0-10 0-10 * 0-5 1-50 : 1-5
0-15 + 0-5 0-15 0-5 0-10 * 0-10 1-50 : 1-10
5-15 + 0-15 5-15 0-15 5-10 * 5-10 1-100 : 1-10
10-50 + 0-5 10-50 0-5
10-50 + 0-50 10-50 0-50

Side 2


 Side 2, modul 4: Regnestykker
 
Velg én oppgavetype.
Addisjon Subtraksjon Multiplikasjon Divisjon
0-5 + 0-5 0-5 0-5 0-5 * 0-5 1-25 : 1-5
0-10 + 0-10 0-10 0-10 0-10 * 0-5 1-50 : 1-5
0-15 + 0-5 0-15 0-5 0-10 * 0-10 1-50 : 1-10
5-15 + 0-15 5-15 0-15 5-10 * 5-10 1-100 : 1-10
10-50 + 0-5 10-50 0-5
10-50 + 0-50 10-50 0-50
 Side 1, modul 1: Oppgave
 
Velg én. Trykk på knappene for å åpne og lukke alternativene.

Tallinjer Mønster + & – Likninger + Likninger – Tallvenner
Nivå 1 7, 9, 11… Nivå 1 5 + – 5 Nivå 1 0-5 + 0-5 Nivå 1 0-5 – 0-5 10 5 + _ = 10
Nivå 2 8, 11, 14… Nivå 2 15 + – 5 Nivå 2 0-10 + 0-10 Nivå 2 0-10 – 0-10 20 15 + _ = 20
Nivå 3 12, 16, 20… Nivå 3 55 + – 5 Nivå 3 1-15 + 1-5 Nivå 3 1-15 – 1-5 20 5 + _ = 20
Nivå 4 24, 30, 36…   Nivå 4 5-15 + 5-10 Nivå 4 5-15 – 5-10
    Nivå 5 1-50 + 1-5 Nivå 5 1-50 – 1-5
    Nivå 6 1-50 + 1-50 Nivå 6 1-50 – 1-50
Tallinjer Mønster * & : Likninger * Likninger :
Nivå 1 7, 9, 11… Multi 1 1-5 * 1-5 Nivå 1 0-5 * 0-5 Nivå 1 1-25 : 1-5
Nivå 2 8, 11, 14… Multi 2 1-5 * 1-10 Nivå 2 0-10 * 0-5 Nivå 2 1-50 : 1-5
Nivå 3 12, 16, 20… Multi 3 1-10 * 1-10 Nivå 3 1-10 * 1-10 Nivå 3 1-100 : 1-10
Nivå 4 24, 30, 36… Multi 4 5-10 * 5-10 Nivå 4 5-10 * 5-10
  Divisjon 1 1-25 : 1-5
  Divisjon 2 1-50 : 1-5
  Divisjon 3 1-100 : 1-10
Gjett huset Sorter tallene Sudoku Geometri
Finn setningen Nivå 1 0 – 10 Nivå 1 1 – 6 Tell figurer
Finn huset Nivå 1 10 – 30

 Side 2, modul 6: Regnestykker
 
Velg én oppgavetype.
Addisjon Subtraksjon Multiplikasjon Divisjon
0-5 + 0-5 0-5 0-5 0-5 * 0-5 1-25 : 1-5
0-10 + 0-10 0-10 0-10 0-10 * 0-5 1-50 : 1-5
0-15 + 0-5 0-15 0-5 0-10 * 0-10 1-50 : 1-10
5-15 + 0-15 5-15 0-15 5-10 * 5-10 1-100 : 1-10
10-50 + 0-5 10-50 0-5
10-50 + 0-50 10-50 0-50