VØL-skjema

VØL står for Vet – Ønsker å vite – har Lært. Denne strategien kan du bruke med hele klassen for å bevisstgjøre dem på hva de kan fra før, hente fram eller skape forventninger om hva de skal lære og ikke minst oppsummere og finne ut av hva har de lært.

Eksempel på læringsstrategi, VØL-skjema (Utdanningsdirektoratet)

Ukens nye digitale verktøy her på Lesekloden er VØL-skjema, et verktøy jeg bruker mye i min egen undervisning. Jeg syns det er særlig nyttig når klassen skal jobbe med et tema de har jobbet med før eller sannsynligvis har litt kjennskap til, for eksempel påskefortellingen, steinalderen, eventyr eller 2. verdenskrig. Hva husker elevene, og hva har de glemt? Hva ønsker de å lære, og kan jeg tilpasse innholdet i økta etter barnas ønsker? Hva lærte vi i denne timen som vi ikke visste fra før? En undervisningsøkt kan se slik ut:

  1. Kort introduksjon til temaet.
  2. Alle elever eller læringspar får 2-5 Post-It-lapper der de kan skrive noe de vet eller noe de ønsker å lære om temaet. Barna klistrer lappene opp på tavla etter hvert som de blir ferdige. Ekstra lapper legges tilgjengelig for de som skriver mye.
  3. Felles gjennomgang av lappene som har kommet inn. Hva er det klassen vet om temaet fra før? Hva er det flest er nysgjerrige på å lære?
  4. Arbeid med lesetekst, oppgaver, video, m.m.
  5. Oppsummering av VØL-skjemaet vårt. Hva har vi lært? Hva ønsker vi fortsatt å lære om?

Hvis klassen ønsker å vite noe som ikke dekkes av pensumboka søker vi sammen på internett. Under kan du se bilder av et VØL-skjema 2. trinn lagde i forrige uke.

 

Når et tema jobbes med over flere uker er det nyttig å gjennomgå VØL-skjema både under oppstarten og avslutningen av alle undervisningsøkter: vi repeterer fagstoffet, klassen blir bevisst på hva vi allerede har lært, og hva vi har igjen å lære. VØL-skjemaets andre kolonne, Ønsker å lære, blir stadig tommere og i tredje kolonne, har Lært, samler det seg etter hvert mange fakta som klassen sammen har plukket opp underveis.

Har du prøvd VØL-skjema? Har du noen nyttige tips å komme med? Er digitalt VØL-skjema et nyttig verktøy, og har du andre ønsker til digitale tavleverktøy?

1 thought on “VØL-skjema”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *